Explore
Sign Up
Login
June 26, 2017
Noord, Aruba

Alle gedachten en dromen op aarde
Worden na de dood pas gedownload
En uitgevoerd bij nog levenden

Dus de software die we zijn
Is oneindig in de gebeurtenissen op aarde
En de technologie is de vooruitgang
Want het zijn de dromen van voorgangers
Die tot leven komen bij de levenden

Thumb_letter_signature_1498514497
HARRY POTTER
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 26, 2017
 

flower of life
Why don't you obey the hours
of the day while
meowing to Get attention
And grow unbending
To the light florishing
Your beauty inside the shadow of a  ray

Thumb_letter_signature_1498511534
HARRY POTTER
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 25, 2017
Noord, Aruba

de vraag is het antwoord
we willen het antwoord
Op de vraag
Die de waarheid is

Een plus een is samen
De vraag die waar is

het is de wiskunde die waar is
D e W a a r h e i d
waarom toch het antwoord?
Overbodig
Want we weten de vraag
Het is er al

Thumb_letter_signature_1498436050
THE CONTENT NETWORK
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 25, 2017
Noord, Aruba

let op als ik praat
maak me niet moe met vragen
luister en sla op
denk en wees geen leek
dan zijn antwoorden overbodig
geef je hersens de kans
gebruik ze
en niet iemand anders als bibliotheek

Thumb_letter_signature_1498431683
THE ROCK
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 25, 2017
Noord, Aruba

stinken is zinken
leven is beven
Drinken is vinken
Smeken is breken
geef de stinker
een drinker
De smeker een Beker

Thumb_letter_signature_1498432354
STEVE JOBS
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 25, 2017
Noord, Aruba

voor de tweede Keer heb je pijn
Door een stommiteit die er niet zou moeten zijn
Want elke Keer leert men maar niet iedereen
ervaart de dingen zoals ze zijn

Helaas denkt men dat tijd er is
Maar het is er niet
Het is bestaat in onze geest
Maar die is er niet

We denken wat we zien
We zijn wat we zien
We zien wat Schenken aan het geheel

Wellicht weten we geheel niets

Thumb_letter_signature_1498428151
ANGEL OF UNDERSTANDING
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 25, 2017
Noord, Aruba

de schaduwen vliegen over het strand
het vliegtuig hangt
een vrouw zweeft over het Zand
En ik verlang

ik verlang om de schaduw te zijn
In vogelvlucht  
en zucht
slaak een kreet
zo heet de lucht

die ik Adem
die ik zie
de hitte die ik niet
verdraag zolang ik vaag denk
aan jou
de koude witte smaak
Van een zachte natte tong
De lieve mooie lach
Van een milde ochtendzon

Thumb_letter_signature_1498425916
TYPEWRITER DAY
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 24, 2017
Noord, Aruba

ik heb alles moeten leren
leren lopen
leren praten
en leren schrijven

Thumb_letter_signature_1498330666
RELAXING THE LUXURIOUS WAY
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 24, 2017
Noord, Aruba

Te kust en te keur
Zag ik de kleuren
in overvloed het strand besmeuren
als bonte dekens die telkens neerstreken en het zand raakten
met hun gewicht waardoor het opstoof en het de lucht deed glinsteren in de zon met kleine diamantjes of pareltjes die glanzend
dwarrelden in het licht
De wereld was een schilderij

Thumb_letter_signature_1498328984
TYPEWRITER DAY
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 24, 2017
Noord, Aruba

Fields of poetry on my eyes
Beats of music in my ears
Reeds of rhythm, retina sounds
Fears of summer skies
Or rainy tears bouncing on the altar
Of regrets, like a
Voyage over sea
Voices stuck in me
The fieldwork to be done
The smog that's left unsung
A ship so carelessly wrecked
Into pieces beyond my wishes

Thumb_letter_signature_1498327430
TYPEWRITER DAY
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 24, 2017
Noord, Aruba

frustratie maakt droevig
laat dingen niet los
dus uiten dan maar
in woord en verf
werpen van kleur en verderf
woede of rust
levenslust

Thumb_letter_signature_1498314011
TYPEWRITER DAY
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 22, 2017
Noord, Aruba

Mastership over cosmic time
Can watch each of heaven
Two faces make transition
from dark to light like the courage
and voyage of the soul after death
is his passage to unending roadways without past into
the gateway of the sky
no Sun, no moon
Only the eye opener that shuts
And one dream will Carry the weight

CREATIVE ILLUSION
Thumb_1476881294
PO#534411
2
0
June 21, 2017
Noord, Aruba

twee maanden staat de tijd stil
een reset van de wil
om nog eens dingen over te doen
te proberen als toen
als het ware
een nieuwe kans, een déjà-vu
om nochtans te varen als een Grand-cru met een afdronk die doet denken aan de toekomst
De som der dingen

Thumb_letter_signature_1498061917
HEALTHY EXOTICS
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 21, 2017
Noord, Aruba

Wizard of words
Wise or not
Blank nor dot
Sank to bot_
tom

Thumb_letter_signature_1498053513
PANELS
Thumb_1476881294
PO#534411
2
0
June 21, 2017
Noord, Aruba

Al mijn zenuwbanen in mijn hoofd
Van zien naar denken
Van achter naar voor
Zijlings stevenen ze door
Elke helft wenkt en rooft zijn eigen
deel
Want zo denk ik te weten wat ik
weet en zo vreet de illusie voort

Thumb_letter_signature_1498049378
ILLUSIONAL TRIP
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 19, 2017
Noord, Aruba

The land of Truth is not Paved
With Paths
Nor does it force to make one
My way might not be your way
If you don't want to climb
I'll still be waving
If you don't swim
I might be building a bridge

Thumb_letter_signature_1497928267
BLACK AND WHITE MOVEMENT
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 19, 2017
Noord, Aruba

the sandwich maker
at the beach writes a poem
each day
the maker of poetry is in fact
making the making of while the pages look like Greek salads

Thumb_letter_signature_1497896032
QUILL CREATION
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 19, 2017
Noord, Aruba

ja alles verloopt eerlijk in een oorlog
want iedereen doet er aan mee
iedereen neemt deel aan de oorlog
dus iedereen is schuldig en eerlijk
ja we liegen maar zijn toch eerlijk
we doden maar zijn geen moordenaars
we maken kogels
nou en
en wapens
nou en
we hebben elkaar toch lief
we zijn eerlijk
liefde is altijd mooi
we liegen nooit
alleen om eigen bestwil
we doden niet
we noemen dat wraak
we gaan amper vreemd
we zijn eerlijk
dus vertellen het soms
ja we zijn oprecht
dus laten we zo doorgaan
succes

Thumb_letter_signature_1497886834
BLACK AND WHITE SWIRL
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 19, 2017
Noord, Aruba

handen zijn gemaakt voor het geven van warmte en liefde
het maken van dingen
en het wegen van het leven

want hoe anders zullen we dingen weten dan door de handen die kunnen gebaren
toen taal nog niet bestond
en letters het licht nog niet zagen

hoe anders dan door handen
kunnen we zien wat we bedoelen
of wat we willen geven om goed samen te  leven

handen zijn onze redding
het gereedschap dat we kregen
laten we er gebruik van maken en creëren
op een manier die geen pijn doet
laten we dat doen
vanaf nu

Thumb_letter_signature_1497886006
CREATIVE ILLUSION
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 18, 2017
 

my father lived his soul
why should I not sail along
alongside his boat that still belongs
to our song so strong
blowing in the wind of belonging

Thumb_letter_signature_1497792715
HAPPY FATHER'S DAY
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 16, 2017
Noord, Aruba

als god een atoom is
een berg een droom is
ons vlot in de stroming zit
naar de zee

waarom tellen we dan
schapen
als we willen slapen
leven we snel en sloom
tegelijkertijd
in hoeverre
bereiken we dan
die oneindigheid

Thumb_letter_signature_1497669452
SEE IT SHARP
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 16, 2017
Noord, Aruba

het kleine klankgedicht dat aan haar lippen hing voelde aan als een  cadans van vrije klinkers waarin de toon van elke letter me bij de keel greep en er geen einde leek te komen
aan de reikwijdte van haar ogen die meedeinden op het lange ritme van haar ziel en zaligheid die ze in de woorden scheen te werpen als speren van Soedanese krijgers verloren gegaan in de moerassen van een verre oorlog

Thumb_letter_signature_1497666712
LETTRS LATTE
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 16, 2017
 

ik hoef geen geld geen macht geen invloed slechts lieve mensen
om me heen die echt zijn en oprecht

ik hoef geen nacht ik wil de dag die
langzaam vecht voor mij alleen

de aandacht van de dag is nodig om te leven
zodat ik me aan anderen kan geven

soms gaan dingen omdat ze zo moeten zijn

vreugde vooraf kan soms
pas komen als alle ellende
voorbij is en de lach verschijnt
als de pijn verdwijnt
en plaats maakt voor blijdschap
maar helaas kan ook die weer
afglijden in een dal van somberheid
zodra het onweer zich aankondigt

was er een moment
dan was het dat ogenblik
waarop ik de tijd stil zet
en vraag om het te wissen

Thumb_letter_signature_1497639670
HAPPY FATHER'S DAY
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 10, 2017
Noord, Aruba

pas ik in het leven
zoals het bedoeld is
past mij de schoen van het bestaan
die strak zit en oneven aanvoelt als een duizelige zwaan die zinkt
tijdens zijn wasbeurt op het open meer dat door olie besmeurd zijn veren besmeert en hun wit verkleurt tot iets dat niet past bij de omgeving

Thumb_letter_signature_1497128570
CREATIVE ILLUSION
Thumb_1476881294
PO#534411
0
0
June 9, 2017
Noord, Aruba

burning the midnight oil
my call to writing is all
I might ever want to mute
for the brain of mine
and my feelings too
are no longer capabel resisting the truth that is waiting there yet concealed I wander even more despite false darkness although shadows are the only light I adore

Thumb_letter_signature_1497032368
CREATIVE ILLUSION
Thumb_1476881294
PO#534411
3
0
June 8, 2017
Noord, Aruba

we are all letters
pages filled
since birth it matters
who we are
and what we do
writing or being read
may we all be good words
instead of bad or being hurt
and may every line make your dreams
come through so life on our pages
would be about me and you

Thumb_letter_signature_1496948980
FREEDOM
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 8, 2017
Noord, Aruba

je moet experimenteren
om verder te gaan
zoeken naar antwoorden die niet
recht voor je staan
vragen geven het eerste sein
om dicht bij een oplossing te kunnen zijn

Thumb_letter_signature_1496927245
SYMBOL OF FREEDOM
Thumb_1476881294
PO#534411
2
0
June 7, 2017
Noord, Aruba

de stok viel voor de zoveelste keer
op de keien van het plein
de bomen stonden amper gehavend aan de rand van het plein en handhaafden hun trots
ondanks de jongeren die gooiden en raapten

zodra er kastanjes daalden verhiefen hun stemmen zich en
veranderde hun teleurstelling in triomf
de schil was dan al enigszins open door de val en de bruine gladde diamant schoot dan ook als een bliksemschicht naar hun handen en
ogen

Thumb_letter_signature_1496847194
D-DAY
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 5, 2017
Noord, Aruba

ik leef op een dunne draad
kwaad loop ik daar
ik beweeg behoedzaam
om de dans te ontspringen
de kans te bedwingen
die zich onaangekondigd aanbood
in rood en zwart
als een roulette spel
donker en fel in de schijn van de zon, kansloos dook ik achterom
verzon geen reden en blies de aftocht onder zacht getrom

Thumb_letter_signature_1496681963
COME WITH ME
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0
June 5, 2017
Noord, Aruba

dingen zijn gedachten
ik denk dus ik zie
ik zie dus ik ben wat ik zie
wie ik zie
en geloof in de dingen die ik denk

Thumb_letter_signature_1496681088
THE TRIANGLE
Thumb_1476881294
PO#534411
1
0